Kundservice: 08-555 921 00  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Svetruck AB

Stig Wahlström Hydraulik har hjälpt Svetruck att utveckla funktionen på en gaffelspridningsventil. ”Tillsammans med Stig Wahlström Hydraulik kunde vi lösa utmaningen med lyckat resultat”, säger Per-Ove Andersson på Svetruck.

”Vi hade en gaffelspridningsventil som vi hade bekymmer med. Produkten gick sönder när man körde med gaffelspridning och det var en utmaning som vi ville lösa. När vi tog in Stig Wahlström Hydraulik i projektet, kunde vi tillsammans utveckla produkten med gott resultat. Alla tidigare bekymmer vi haft med produkten försvann och funktionen blev istället riktigt bra”, säger Per-Ove Andersson, som jobbar på Svetrucks inköpsavdelning.

”Det goda resultatet beror till stor del på att det fanns kompetent och engagerad personal från båda håll, och tillsammans såg vi till att lösa problemet. Det var ett gott samarbete från båda håll”, säger Bo Malmström, säljare på Stig Wahlström Hydraulik.

20 års nära samarbete

Det är för snart 20 år sedan som samarbetet mellan Svetruck och Stig Wahlström Hydraulik inleddes. Det blev starten på en god relation som varat sedan dess.

”Samarbetet med Stig Wahlström Hydraulik fungerar väldigt väl. Bo Malmström besöker oss regelbundet, vilket gör det enkelt att samarbeta. Han har en god förståelse för hur vi fungerar och vi har en öppen dialog, vilket gör det enkelt att hitta bra lösningar ihop”, säger Per-Ove Andersson och fortsätter:

”För oss är det betydelsefullt med långsiktiga samarbeten. Det gör att Stig Wahlström Hydraulik passar oss väldigt väl. Vi har en personlig och enkel kontakt med god förståelse. Även den geografiska närheten är en stor fördel, eftersom det möjliggör effektiva logistiska lösningar - vi behöver inte vänta på långa, utdragna leveranstider”, säger Per-Ove Andersson.

Svetruck AB - en av Europas ledande trucktillverkare

Svetruck är en av Europas ledande trucktillverkare inom sektorn 10–52 ton. Svetruck tillverkar och marknadsför gaffeltruckar, containerhanterare och timmerhanteringsmaskiner. Deras huvudsakliga marknader är hamn, stuveri och containerterminaler. Skogsindustrin som sågverk, papper och massa, husfabriker samt hyvlerier. Tungindustrin som stålverk, järnverk och aluminiumverk, betong och sten. 

Svetruck har dotterbolag i Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, Norge och USA, med ungefär 250 anställda i hela koncernen. Svetruck är, med återförsäljare och agenter, representerat i över 50 länder.