Kundservice: 08-555 921 00  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Hållbarhet och kvalitet avgör vårt sätt att tänka – från utveckling till val av leverantörer

För oss på Stig Wahlström Hydraulik är det en prioritet att arbeta för en hållbar utveckling av samhället, utan att för den delen kompromissa med kvaliteten. Som företag vill vi se till att ta ansvar kring det vi faktiskt kan påverka.

Något som alltid varit en självklarhet för oss är att noggrant följa och bevaka gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör verksamheten. Som ett ytterligare led i ett hållbart arbete gick alla medarbete i slutet av förra året en miljöutbildning från Ramboll. Den följdes av interna samtal där vi bestämde oss för att vi alla ville göra en egen miljöinsats i vardagen, vilket ledde till allt ifrån minskad köttkonsumtion till ännu bättre sortering av avfall samt minskad bilåkning.

Kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser är en viktig utgångspunkt för vår affärsverksamhet. Genom hög kompetens hos våra medarbetare och genom att ständigt utveckla vårt kunnande om miljöeffekter kan vi som företag ha en helhetssyn på miljöfrågorna och vår egen påverkan.