Kundservice: 0500-49 49 70  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Inlett samarbete med Penlink AB

Stig Wahlström Hydraulik har under våren 2019 inlett ett samarbete med Penlink AB, ett systerbolag inom den svenska teknikhandelskoncernen Addtech. Penlink erbjuder lösningar för elektromagnetiska komponenter, elektro-optik samt servosystem.

- Eftersom både vi och Stig Wahlström Hydraulik är bolag inom Addtech, kan vi använda varandras styrkor på ett bra sätt och på så vis optimera lösningarna för våra kunder. Genom att vi som säljande företag samarbetar med ett tillverkande bolag, kan vi frigöra resurser inom organisationen. Det ger upphov till spännande projekt som gynnar såväl oss som kunden - som får en bättre slutprodukt i handen, säger David Burge, VD på Penlink och fortsätter:

- Med Stig Wahlström Hydraulik har vi en öppen och nära dialog. Vi kan prata direkt med konstruktionsavdelningen, och med korta kommunikationsvägar samt en god relation är det ett samarbete som fungerar väldigt väl.

Den börsnoterade koncernen Addtech består av drygt 130 självständiga bolag, som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri samt infrastruktur, i omkring 20 länder. Varje dotterbolag är självständigt och har därmed möjlighet att växa och utveckla verksamheten, så länge de följer Addtechs affärsmodell och ramverk. Addtech detaljstyr därmed inte bolagen, men utövar aktivt ägarskap genom styrelsearbete.