Kundservice: 0500-49 49 70  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Pågående utvecklingsprojekt i vår produktion som ett led i vårt Lean-arbete

På Stig Wahlström Hydraulik har vi ett pågående projekt som syftar till att utveckla vår verksamhet internt. Detta är ett led i vårt Lean-arbete, där målet är att frigöra tid, effektivisera vårt arbete samt reducera risker för fel.

Projektet har nu nått vår produktionsenhet i Skövde, där vi nyligen haft ett uppstartsmöte med Addtech IT. Mötet resulterade i en kartläggning som visar hur vi arbetar idag samt hur vi vill att vårt affärssystem Infor M3 ska kunna vara ett ännu bättre stöd i verksamheten.

Inledningsvis i utvecklingsprojektet riktar vi in oss på vårt inköp av råmaterial. Där vill vi att M3, utifrån satta parametrar, ska lägga ett skarpare inköpsförslag så att vi på ett än mer säkert och effektivt sätt kan garantera att vi får leverans av råmaterial i korrekt kvantitet och i rätt tid. Nästa steg i projektet är att produktionsplaneringen ska införlivas helt i M3, med målet att eliminera all manuell hantering utanför affärssystemet.