Kundservice: 08-555 921 00  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Aktuellt från Stig Wahlström Hydraulik

  • Samarbete med projektgrupp från KTH klart

    Andreas Larsson, Joakim Lönnegren, Simon Nyström och Tony Segerås från KTH:s högskoleingenjörsutbildning i datateknik har nyligen genomfört ett projektarbete i mjukvarukonstruktion hos oss på Stig Wahlström Hydraulik. De har utvecklat ett program med syfte att underlätta och skärpa offertprisberäkn…

  • Masterstudenter från KTH gör fallstudie hos Stig Wahlström

    Vi på Stig Wahlström Hydraulik har under våren samarbetat med Gizem Bozkus och Jean Yousef från KTH i Stockholm. De har skrivit sin masteruppsats En väg att följa för att vinna i den hydrauliska industrin – En fallstudie hos Stig Wahlström Hydraulik, vilken redogör för en väg företag inom hydraulik…

  • Högskoleingenjör skriver examensarbete om inköpsprocess hos Stig Wahlström

    Under våren har Sandra Sparrenborg från ingenjörsprogrammet för industriell ekonomi vid Örebro Universitet genomfört sitt kandidatexamensarbete hos oss på Stig Wahlström Hydraulik. Marknadens krav på korta leveranstider och hög leveranssäkerhet samt hur flödet kan optimeras från beställning till ku…