Kundservice: 0500-49 49 70  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Högskoleingenjör skriver examensarbete om inköpsprocess hos Stig Wahlström

Under våren har Sandra Sparrenborg från ingenjörsprogrammet för industriell ekonomi vid Örebro Universitet genomfört sitt kandidatexamensarbete hos oss på Stig Wahlström Hydraulik.

Marknadens krav på korta leveranstider och hög leveranssäkerhet samt hur flödet kan optimeras från beställning till kund, avhandlas i uppsatsen Förstudie - optimering av inköpsprocess av råmaterial. Genom ett Lean-perspektiv beskrivs hur inköpsprocessen kan struktureras och förbättras med hjälp av företagets affärssystem samt ett MPS-system, för att säkerställa att den sker vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Vidare leder ökad öppenhet mot leverantörer till förkortade leveranstider och företaget ska sträva mot ständigt förbättringsarbete. 

 Vi tackar Sandra för gott samarbete och önskar lycka till på framtida utmaningar.