Kundservice: 0500-49 49 70  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Masterstudenter från KTH gör fallstudie hos Stig Wahlström

Vi på Stig Wahlström Hydraulik har under våren samarbetat med Gizem Bozkus och Jean Yousef från KTH i Stockholm.

De har skrivit sin masteruppsats En väg att följa för att vinna i den hydrauliska industrin – En fallstudie hos Stig Wahlström Hydraulik, vilken redogör för en väg företag inom hydraulikbranschen bör gå för att vinna på marknaden. Företag bör främst fokusera på kvalitet och därefter leveranssäkerhet. Först när dessa båda faktorer är väletablerade kan fokus läggas på att kostnadseffektivisera processer och stärka samt förbättra designförmåga. Därefter kan företag med fördel återigen skifta fokus och då till produktmodifikation.  

Samarbetet har för oss varit givande och vi tackar Gizem och Jean för arbetet samt önskar lycka till i framtiden.