Kundservice: 0500-49 49 70  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Sex Sigma – Green Belt

Ytterligare två medarbetare har genomgått utbildningen, så nu har SWHY sammanlagt fyra stycken Green Belt-certifierade. Denna utbildning skapar förståelse för Sex Sigmametodiken samt systematisk problembeskrivning och problemlösning. Stort fokus läggs på hur man ska applicera den i praktiken och hur den ska kombineras med övriga roller inom förbättringsledning. Målet med utbildningen är förbättrad kvalité, nöjdare kunder, tvärfunktionella samarbeten och en mekanism för sänkning av kvalitetsbristkostnad. 

Interna projekt har redan startats för att implementera filosofin i företaget och fördela den inhämtade kunskapen.