Kundservice: 08-555 921 00  / E-post: hydraulik@wahlstrom.se

VI GER HYDRAULIKEN UNIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Rent rum - hydraulik för känsliga miljöer

All hantering av ventiler sker i rent rum - en miljö som medger de högt ställda renhetskraven i Volvo STD 107-0002, men även motsvarande standard för våra kunder Cargotec samt Väderstad AB.

Alla vätskesystem innehåller partiklar av varierande storlek och i nya system är det särskilt vanligt med oönskade partiklar. Om partiklarna inte avlägsnas kan konsekvenserna bli förödande och förkorta livslängd, funktion och tillförlitlighet hos produkten. Trenden inom fordons- och verkstadsindustrin går mot skärpta renhetskrav på köpta och egentillverkade komponenter. Renhetsmätning är inte bara ett krav på en ritning, det är också ett arbetssätt som sätter sin prägel på hela tillverkningsprocessen.

Ett led i att uppnå dagens och morgondagens krav på renhet i system, och dess ingående komponenter, är att all vår hantering av ventiler sker i rent rum-miljö. Hit förhindras spridningen av föroreningar och oönskade luftflöden.